Prizadevamo si za boljše sodelovanje in povezovanje med posamezniki, skupinami, društvi ter organizacijami, za kakovostno življenje na vseh področjih in povezovanje skupaj v celoto. Skupaj smo močnejši.